1. Thanh toán ngay sau khi đặt đơn hàng

Sau khi nhận được tiền đặt mua hàng công ty sẽ gửi hàng cho khách hàng, đại lý.

Áp dụng với khách hàng mới mở, nhỏ, lẻ ở các tuyến tỉnh, tuyến huyện.

2. Thanh toán ngay sau khi nhận được hàng từ 5 – 7 ngày

Áp dụng đối với khách hàng ở thành phố, uy tín, khách hàng trung thành với công ty.