a) Giao hàng trực tiếp từ công ty đến người mua, các phương thức khác: Bưu điện, Viettel, Xe…;

b) Nội thành thời gian giao hàng trong ngày, đối với tỉnh hoặc thành phố khác từ 2-3 ngày làm việc;

c) Trục trặc địa lý thời gian giao hàng chậm nhất 5-6 ngày.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ chúng tôi sẻ thông báo cho người mua.